top of page

VARFÖR SARI?

52635053711_c9798244e4_o.jpg

Sari är en av de mest betrodda och respekterade politikerna i vårt land med förtroende över partigränserna. Hon är en stark, sakkunnig nätverkare.

Sari jobbar helhjärtat för hela Finland bästa!

Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah verkar som jord- och skogsbruksminister. Sari är fjärde periodens riksdagsledamot och innan hon blev minister arbetade hon i stora utskottet och finansutskottet som behandlar EU-ärenden.

Sari var ledamot i Europaparlamentet 2009-2014. Hon är känd som en ihärdig försvarare av Finlands intressen.

Sari håller den finska fanan högt. Efter avslutad idrottskarriär har världsmästaren i tävlingsgång verkat i idrottsorganisationer. Hon är medlem i Internationella olympiska kommittén.

Sari är till utbildningen ekonom. Till familjen hör man och två vuxna döttrar.

#TeamSari #Pressayah

Sarin allekirjoitus_sininen.png

En ihärdig försvarare av Finlands intressen

Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah fungerar som jord- och skogsbruksminister i Orpos regering. Sari är fjärde mandatperiodens riksdagsledamot och arbetade före ministeruppdraget i stora utskottet, som behandlar bland annat EU-ärenden, samt i finansutskottet.

Sari verkade som ledamot i Europaparlamentet åren 2009-2014. Hon är känd som en ihärdig försvarare av Finlands intressen. Bakom sig har hon 20 år av kommunalpolitik och erfarenhet av beslutsfattande även på landskaps- och regionalnivå.

Saris bakrund

Sari är ekonom till utbildningen och har arbetat bland annat som redovisningschef och revisor.

Sari håller den finska fanan högt. Efter avslutad idrottskarriär har världsmästaren i tävlingsgång arbetat i idrottsorganisationer. Hon är medlem i Internationella olympiska kommittén.

Saris intresse för att sköta gemensamma ärenden väcktes under hennes skoltid i elevkåren och elevrådet. Hon var medlem i Lapinlax ungdoms- och nykterhetsnämnd åren 1988-90. Efter sin idrottskarriär gick Sari år 1996 med i Kristdemokraterna och valdes in i Lapinlax kommunfullmäktige.

Till familjen hör make och två vuxna döttrar.

Politik

Sari valdes in i riksdagen från Egentliga Finland år 2003 och fungerade som ordförande för riksdagsgruppen i tre år. Åren 2007-2009 arbetade hon som partisekreterare tills hon i EU-valet 2009 invaldes som ledamot i Europaparlamentet.

I EU-parlamentet arbetade Sari i utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för ekonomi och valutafrågor. På det utrikespolitiska området låg internationella människorättsfrågor och frågor som berörde länderna i Mellanöstern och Nordafrika henne särskilt varmt om hjärtat. Sari fungerade bland annat som ledamot i EU-parlamentets Israel-delegation.

I EU-valet i maj 2014 fick Sari flest röster av de kvinnliga kandidaterna, det vill säga 61 264 röster, men partiets totala röstetal räckte inte till för en plats. Våren 2015 valdes Sari in i riksdagen från Savolax-Karelen och hon valdes även till KD:s ordförande. I riksdagsvalen 2019 och 2023 blev hon igen invald i riksdagen.

Saris modersmål är finska och hon talar engelska flytande och klarar sig på svenska. Hon har studerat tyska och franska.

 

bottom of page